موسسه   در  یک  نگاه

  با توجه به وجود مشکلات در صنایع کشور و دور بودن دغدغه های سیستم آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با دغدغه ها و مشکلات صنعت، خلاء یک ارگان و موسسه مناسب جهت سامان بخشیدن به معضلات چرخه تولید و بازار احساس می شود. در این راستا و بمنظور ارتقای صنایع کشور و بهره گیری صحیح و مناسب از منابع، طرحی به نام  "کلینیک صنعت یا موسسه احیاءودرمان صنعت" از طرف سازمان بسیج مهندسین کشور پایه گذاری شده که با جمع آوری نظرات کارشناسان و خبر گان صنایع و مهندسین واساتید با سابقه بتواند در جهت بهبود سیستم های تولید به همراه حداقل هزینه مصرفی و با در نظر گرفتن رسالت اجتماعی و اقتصادی در راستای منویات مقام معظم رهبری گام بردارد و هر چه بیشتر در اعتلای کشور اسلامی مان موثر باشد.

موسسه احیا ودرمان صنعت با شبیه سازی فرآیند های کلینیکی، ساختاری است که ظرفیت های علمی و فنی موجود در  مهندسین ومتخصصین با تجربه صنعت وبازاررا برای شناسائی مسائل و مشکلات صنعت و حل آنها به خدمت می گیرد. این سازمان مردم نهاددارای شبکه ای از متخصصان علمی و فنی است که در ساختارهای حقیقی و مجازی در کنار هم قرار می گیرند و خدمات ویزیت، چک آپ، مشاوره فنی و اجرای طرحهای پژوهشی و عملیاتی وبازار سنجی وبازاریابی را در اختیار صنایع و سازمانهای عضو قرار می دهد. در چنین ساختاری بتدریج دانش های مختلفی مرتبط با فناوری های مختلف و مسائل سازمانی مختلف شکل می گیرد. دانشی که در ذهن خبر گان موسسه و در داخل گزارشهای پروژه ها قرار دارد باید شناسائی و مدیریت شود و در اختیار سایر سازمانها قرار گیرد. برای افزایش کار دانشی و رسیدن به اشتراک بین سازمانی دانش، لازم است که سیستم مدیریت دانش در موسسه مستقر شود و سرمایه های فکری و محصولات علمی تولید شده به صورت نظام یافته مدیریت گردد.

موسسه احیاء ودرمان صنعت استان اصفهان به شماره ثبت 5125 مورخ 1396/4/4در اداره ثبت شرکتهای استان اصفهان به ثبت رسیده ودرتاریخ 96/9/14 به عنوان یک سازمان مردم نهاد استانی پروانه فعالیت خود را به شماره 20/1/68048 ازاستانداری اصفهان دریافت وآماده ارایه خدمت به صنایع وکسب وکارهای متقاضی استان و همچنین عضوگیری ازکلیه صنایع متقاضی ومهندسین ،متخصین واساتید متقاضی که خواهان همکاری با این موسسه مردم نهاد هستندمی باشد.