اهداف کلان

 
 
 
1 - ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از نیروهای متخصص و توانمند و متعهد از مهندسان دانشگاهی، بسیجی و صنایع با تعامل سازمان بسیج مهندسین، شرکت شهرکت های صنعتی و اتاق بازرگانی، شهرک علمی تحقیقاتی، جامعه اسلامی مهندسین، شبکه پژوهشی استان اصفهان
2 - ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از صنایع فعال، نیمه فعال و متوقف در سطوح کوچک و متوسط و بزرگ به منظور شناسایی قابلیت ها، نقاط قوت و ضعف جهت کمک به رفع مشکلات صنایع نیمه فعال و متوقف و ارتقا کیفیت، بهره وری ، اثر بخشی و افزایش توان رقابتی صنایع
3 - ایجاد ارتباط و تعامل سازنده موسسه  با سازمان سازمانها دولتی وخصوصی، شرکت شهرکها و ... به منظور ارتقاء توانمندی های موسسه  در سطح کشور به جهت افزایش مزیت رقابتی
4 - کمک به ترویج و ایجاد و توانمند شدن و رشد صنایع در راستای اقتصاد مقاومتی و شرکتهای دانش بنیان مطابق با اهداف تعیین شده توسط مقام معظم رهبری
5 - ایجاد یک ساختار مدیریت دانش به منظور ارتقاء توانمندیهای مشاوره ای و اجرائی موسسه کلینیک صنعت
6-شناسایی توانمندیهای تولید محصولات وبازارهای هدف داخلی وخارجی ومدیریت تخصصی زنجیره تامین وفروش محصولات مطابق با استاندارد های داخلی وجهانی
 
 

 ارزش ها

 
 
 
1 - جلب اعتماد کامل کارفرمایان و صاحبان صنایع با ارائه خدمات مشاوره ای حرفه ای معتبر و با کیفیت با استفاده از استاندارها در چارچوپ ارزش های اسلامی، سازمانی و ملی
2 - انعطاف پذیری در همکاری با کارفرمایان و صاحبان صنایع در ارائه خدمات مورد نیاز در مراحل مختلف مشاوره و اجرا
3 - تلاش در جهت افزایش اثر بخشی اجرای پروژه های مرتبط باموسسه با ایجاد ارزش افزوده برای صاحبان صنایع وکسب و کارها